Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Порядок повідомлення ТОВ «ФК «УКРФІНСТАНДАРТ» про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник