Боржникам

Реквізити для сплати заборгованості:

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Укрфінстандарт»
Код за ЄДРПОУ юридичної особи 41153878
Валюта рахунку UAH
№ рахунку 26500024144301
Назва банку ПАТ «Альфа Банк»
МФО (код банку) 300346
Призначення платежу Перерахування коштів в рахунок погашення боргу (ПІБ), К/Д №_____  від _____ року

 

Послуги